حامی مادی و معنوی می‌شوم

موسسۀ کارُشد حلقۀ اتصال مادی و معنوی شما به جوانان است.
همۀ ما می دانیم که همدلی همواره به معنای درک کردن دیگری و از نگاه او به زوایای زندگی نگاه کردن است، اما گاهی همدلی همان انگیزه بخشیدن و قرار دادن فرد درمسیر درست زندگی است.
موسسه کارُشد هدف متعالی پیوند سرمایه گذار و کارآفرین را دنبال می‌کند.
در همین راستا از تمامی افراد حقیقی و حقوقی، صنایع مختلف، شرکت‌ها،سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و … دعوت به عمل می‌آید تا حمایت‌های مالی و معنوی خود را با هماهنگی و نظارت این مؤسسه به جوانان این مرز وبوم ارزانی بدارند.
امید ما داشتن دنیایی خلاقانه‌تر و صنعتی پویاتر برای ایرانی سرافرازتر است.

درخواست تماس

لطفاً اطلاعات تماس خود را وارد نمایید تا کارشناسان کارُشد با شما تماس بگیرند.