در مورد بورسیه صنعت چه می‌دانید؟

پس از آموزش مهارت کافی به کارورزان در مؤسسه کارُشد و مشغول به کار شدن از طرف صنعتگر، تمامی هزینه‌های مهارت‌آموزی وی، از طرف صنعتگر به او برگشت داده خواهد شد.
هدف مؤسسه از این بورسیه، ایجاد انگیزه و رغبت بیشتر به کارورز و حس وفاداری از سمت صنعتگر محترم مجموعه به کارورز ماهر است.

درخواست تماس

لطفاً اطلاعات تماس خود را وارد نمایید تا کارشناسان کارُشد با شما تماس بگیرند.