کارآفرینان، صنعتگران، سازمان‌ها و...

مؤسسه کارُشد براساس تجربۀ چندین ساله متولیانش در صنعت، یکی از موانع اصلی تولید را نیاز به نیروی انسانی متخصص و متعهد می‌داند.

اگر به دنبال نیروی مهارت‌دیدۀ متخصص، متعهد و پرانگیزه هستید، مؤسسه کارُشد به عنوان مؤسسه‌ای از دل صنعت، پاسخگوی نیازهای منابع انسانی شما در قالب آموزش مهارت‌های تخصصی و فنی (مهارت سخت) و مهارت‌های ارتباطی (مهارت نرم) و معرفی ایشان براساس نیاز واحد صنعتی شما است.

کارُشد، رسالت خود می‌داند که در تمامی مسیر رشد و تعالی شما تا رسیدن به جایگاه برتر موردنظر، همراه شما باشد.

در 5 مرحله به نیروی انسانی متخصص می‌رسید

ثبت درخواست نیروی انسانی متخصص

درخواست تماس

لطفاً اطلاعات تماس خود را وارد نمایید تا کارشناسان کارُشد با شما تماس بگیرند.