از کشف استعداد و کسب مهارت

تا کارآفرینی و اشتغال

در مسیر رشد کارُشد، شما پس از یافتن استعدادهای خود، با گذراندن دوره‌های آموزشی تخصصی و ارتباطی به یک متخصص ماهر تبدیل می‌شوید.

همین حالا اولین گام را با ثبت‌نام در کارُشد آغاز کن:

از همین جا حتی با دانش صفر، شروع کن

کشف استعدادها و علایق

کسب مهارت‌های فنی و ارتباطی

همواره یک مشاور کنار شماست

در نهایت کارآفرین یا شاغل می‌شوی

پیوستن به کارُشد
دوره‌های آموزشی


 • مدت زمان 14 ساعت ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت امکان پرداخت به صورت قسطی پشتیبانی علمی و منتورینگ مدارک رسمی مدرک رسمی کارُشد موضوعات مهارت‌های زندگی کتاب 1 کتاب تخصصی سطح سختی مبتدی تا پیشرفته آموزش کاملاً عملی...


 • مدت زمان 40+40 ساعت ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت امکان پرداخت به صورت قسطی پشتیبانی علمی و منتورینگ مدارک رسمی مدرک رسمی کارُشد موضوعات SolidWorks کتاب 2 کتاب تخصصی سطح سختی مبتدی تا پیشرفته آموزش کاملاً عملی و...


 • مدت زمان 18 ساعت ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت امکان پرداخت به صورت قسطی پشتیبانی علمی و منتورینگ مدارک رسمی مدرک رسمی کارُشد موضوعات مذاکرات تجاری کتاب 1 کتاب تخصصی سطح سختی مبتدی تا پیشرفته آموزش کاملاً عملی...


 • مدت زمان 30 ساعت ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت امکان پرداخت به صورت قسطی پشتیبانی علمی و منتورینگ مدارک رسمی مدرک رسمی کارُشد موضوعات مدیریت کیفیت کتاب 1 کتاب تخصصی سطح سختی مبتدی تا پیشرفته آموزش کاملاً عملی...


 • مدت زمان 40 ساعت ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت امکان پرداخت به صورت قسطی پشتیبانی علمی و منتورینگ مدارک رسمی مدرک رسمی کارُشد موضوعات طراحی وب‌سایت کتاب 4 کتاب تخصصی سطح سختی مبتدی تا پیشرفته آموزش کاملاً عملی...


 • مدت زمان 7/5 ساعت ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت امکان پرداخت به صورت قسطی پشتیبانی علمی و منتورینگ مدارک رسمی مدرک رسمی کارُشد موضوعات مذاکره کتاب 1 کتاب تخصصی سطح سختی مبتدی تا پیشرفته آموزش کاملاً عملی و...


 • مدت زمان 30 ساعت ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت امکان پرداخت به صورت قسطی پشتیبانی علمی و منتورینگ مدارک رسمی مدرک رسمی کارُشد موضوعات BPM کتاب 1 کتاب تخصصی سطح سختی پیشرفته آموزش کاملاً عملی و پروژه‌محور مدت...


 • مدت زمان 40 ساعت ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت امکان پرداخت به صورت قسطی پشتیبانی علمی و منتورینگ مدارک رسمی مدرک رسمی کارُشد موضوعات مهارت‌های ارتباطی کتاب 3 کتاب تخصصی سطح سختی مبتدی تا پیشرفته آموزش کاملاً عملی...


 • مدت زمان 32 ساعت ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت امکان پرداخت به صورت قسطی پشتیبانی علمی و منتورینگ مدارک رسمی مدرک رسمی کارُشد موضوعات Microsoft Excel کتاب 2 کتاب تخصصی سطح سختی مبتدی تا پیشرفته آموزش کاملاً عملی...


 • مدت زمان 15 ساعت ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت امکان پرداخت به صورت قسطی پشتیبانی علمی و منتورینگ مدارک رسمی مدرک رسمی کارُشد موضوعات مذاکره کتاب 1 کتاب تخصصی سطح سختی مبتدی تا پیشرفته آموزش کاملاً عملی و...


 • مدت زمان 24 ساعت ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت امکان پرداخت به صورت قسطی پشتیبانی علمی و منتورینگ مدارک رسمی مدرک رسمی کارُشد موضوعات مهارت‌های ادارای کتاب 1 کتاب تخصصی سطح سختی پیشرفته آموزش کاملاً عملی و پروژه‌محور...


 • مدت زمان 25 ساعت ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت امکان پرداخت به صورت قسطی پشتیبانی علمی و منتورینگ مدارک رسمی مدرک رسمی کارُشد موضوعات نرم‌افزار پارسیان کتاب 1 کتاب تخصصی سطح سختی مبتدی تا پیشرفته آموزش کاملاً عملی...

درخواست تماس

لطفاً اطلاعات تماس خود را وارد نمایید تا کارشناسان کارُشد با شما تماس بگیرند.