مؤسسه کارُشد از نهادهای مجموعه خیریۀ ایده، کار و رشد، بنابر رسالت خیرخواهانه و مسئولیت اجتماعی چهل سال گذشتۀ این خیریه، در سال 1399 آغاز به کار نمود.

در آغاز راه برای به آرامش رسیدن خانواده‌ها و برطرف شدن نیاز صنعت به نیروی کار متخصص و متعهد، اقدام به برگزاری دوره‌های تخصصی مهارت‌های ارتباطی و فنون درون‌سازمانی (مهارت‌های نرم) و دوره‌های تخصصی مهارت‌آموزش عملی و کارگاهی (مهارت‌های سخت) به فاغ‌التحصیلان دانشگاهی و غیردانشگاهی و جوانان جویای کار، نمودیم.

پس از اتمام دوره‌های آموزشی و اعطای گواهی پایان‌دوره، این افراد به صنعت معرفی می‌شوند.

از ویژگی‌های دوره‌های آموزشی کارُشد، مشاوره و تست‌های موردنیاز کارورزان برای قرارگرفتن آن‌ها در مسیر رشد و تعالی نسبت به رغبت آن‌ها است که در ابتدای ورود به مؤسسه در قالب تست‌های استعداد سنجی و رغبت‌سنجی انجام می‌شود.

در این راستا انتظار می‌رود، صنعتگر محترم، کارورزان مؤسسه را با توجه به گذراندن دوره‌های تخصصی صنعتی-کارگاهی و دوره‌های مهارت‌های ارتباطی و درون‎‌سازمانی که وارد صنعت می‌شوند، بورسیۀ صنعت کنند.

به امید آنکه تمام صنعتگران با کمک نیروهای مورداعتماد، وفادار و مهارت‌دیده، صنعت خود را هر روز بهتر از گذشته کنند.

+
کارآموزان
+
پذیرندگان
+
بورسیه صنعت
+
حامیان معنوی
+
حامیان مادی